Grøn strøm,
der følger alle retningslinjer

Få leveret grøn strøm fra danske solceller

Gasel har styr på mærkningen

  • Forbrugerombudsmandens bladmærkningsordning
  • Baseret 100% på vedvarende energikilder
  • Grøn strøm fra Gasel er forsynet med ét blad

Hvad betyder mærkningen af grønne elprodukter?

For at gøre det nemmere for dig som forbruger, har Forbrugerombudsmanden udarbejdet er række retningslinjer for grønne elprodukter. Grønne elprodukter defineres som strøm, der stammer fra vedvarende energikilder. For eksempel danske solceller, som det er tilfældet for den grønne strøm fra Gasel.

Hvornår er der tale om “grøn strøm“?

Med til Forbrugerombudsmandens retningslinjer hører en mærkningsordning, der skal skabe en fælles ramme for, hvornår og hvordan el-leverandører som os må bruge betegnelsen “grøn strøm“ i markedsføringen af vores elprodukter – uden at vildlede kunderne.

Kig efter de grønne blade

I mærkningsordningen angives det med blade, hvor grøn strømmen er. Bladmærkeordningen deler elprodukterne op i to produktkategorier.

Elprodukter i Kategori 1

Elprodukter med to blade er baseret 100 % på vedvarende energikilder, hvor elleverandøren køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. På den måde ved du, at det antal kWh, din husstand har forbrugt, dækkes af grøn strøm fra danske solceller.

Derudover betyder Kategori 1, at der sørges for yderligere klimatiltag, som reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den strøm, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Elprodukter i Kategori 2

Elprodukter med ét blad er baseret 100 % på vedvarende energikilder, hvor elselskabet køber certifikater svarende til hele dit elforbrug – ganske som i Kategori 1 (dog uden denne kategoris yderligere klimatiltag).

Det strømprodukt, du finder hos Gasel tilhører Kategori 2 og har ét blad i mærkeordningen for grøn strøm.

Hos Gasel får du grøn strøm

Strømmen på det fælles elnet vil altid være en blanding af strøm fra både solceller, vindmøller, kulkraftværker og biobrændselsanlæg. Når du vælger grøn strøm i enten Kategori 1 eller Kategori 2, er du garanteret, at du bidrager med ren grøn strøm til det danske elnet i samme omfang, som du forbruger.

 

Skift til Gasel