Tommelfingere

Har du spørgsmål?

Her finder du svar på nogle af de mest stillede spørgsmål.

Finder du ikke hvad du søger, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på telefon 70 20 35 70.

 

 

 

Ny kunde

 • Hvad skal jeg gøre, når jeg skifter til Gasel?

  Efter din tilmelding klarer vi resten. Vi står for alt det praktiske. Dit gamle selskab vil muligvis bede dig om at aflæse din måler, inden du skifter. I så fald sender de en meddelelse til dig.

 • Har jeg nogen fortrydelsesret?

  Du har som kunde ret til at fortryde aftalen senest 14 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.
  Ved fortrydelse skal du inden udløb af fortrydelsesfristen på de 14 dage give Gasel meddelelse herom. Det gøres nemmest ved at kontakte vores kundecenter på kundecenter@gasel.dk eller på telefon 70 20 35 70.

 • Hvor lang tid går der, før jeg modtager grøn strøm eller gas fra Gasel?

  Fra du har tilmeldt dig som kunde hos os, går der resten af måneden plus en måned. Herefter begynder vi at leverer grøn strøm eller gas til dig. Du vil modtage en ordrebekræftelse med information omkring startdato.

 • Hvornår modtager jeg den første regning?

  På din første regning vil du blive aconto faktureret for 2 måneder, hvorefter regningerne forfalder månedsvist med betaling til den 1. i måneden.

  Eksempel: Vi starter leveringen 1. februar, og efter ca. 14 dage fremsender vi en regning, der indeholder et acontobeløb, der dækker februar og marts måned. Regning nr. 2 vil du derfor først modtage i midten af marts måned

 • Får jeg dansk vindmøllestrøm ud af min stikkontakt?

  Nej. Hverken Gasel eller andre elselskaber kan sikre dig dansk vindmøllestrøm i netop din stikkontakt. Når først strømmen ryger ind i elnettet, kan man ikke holde styr på, hvor den kommer fra. Den strøm, som kommer ud af stikkontakten, er en blanding af strøm produceret af for eksempel vindmøller, kulkraftværker og biobrændselsanlæg.

  Når Gasel sælger dansk vindmøllestrøm til dig og andre kunder, køber vi oprindelsesgarantier svarende til den mængde strøm, vi sælger. Garantien udstedes af Energinet i form af et certifikat, der er et bevis på, at strømmen er produceret af vindmøller. På den måde er du gennem dit elvalg og strømforbrug med til at gøre en forskel for miljøet.

 • Hvorfor kommer min regning fra Administrationsservice Fyn?

  Hos Gasel  har vi et samarbejde med Administrationsservice Fyn A/S om vores kundeservice og afregning. Din el- og/eller gasregning vil derfor komme fra Administrationsservice Fyn. Det vil tydeligt fremgå på regningen, at det er dit el- og/eller gasforbrug hos Gasel, at du betaler for.

 • Jeg ejer ikke min bolig, kan jeg godt skifte til Gasel alligevel?

  Ja, det kan du højst sandsynligt. Hvis du har din egen elmåler, og din regning kommer særskilt til dig, så kan du sagtens skifte selskab. Hvis du betaler din strøm over din husleje, så skal du tale med din udlejer eller boligforening om at skifte selskab.

 • Opsiger I min aftale hos nuværende selskab?

  Ja. Vi sørger for at kontakte dit nuværende selskab. Du skal dog være opmærksom på, at du kan være bundet af en bindingsperiode hos dit nuværende selskab. Det kan betyde, at der skal være gået minimum 6 måneder, fra du tegnede aftalen med dit nuværende selskab. Er du bundet til dit nuværende selskab, kan du sagtens lave en aftale med Gasel, du skal bare vælge en dato ud i tid, når du udfylder vores formular.

 • Hvorfor ringer I til mig?

  Vi ringer kun, når vi har fået lov. Telefonopkald er den bedste måde at skabe kontakt med en ny kunde på. I kampagneperioder ringer vores samarbejdspartner til dem, som aktivt har valgt, at de vil ringes op.

Eksisterende kunde

 • Hvordan kommer jeg ind på Min Side?

  Det er nemt at få adgang til Min side. Vælg Min side og log ind med dit kundenummer samt pinkode. Kundenummer og pinkode kan du finde på din regning eller ved at bruge dit NEM-ID.

  På Min side kan du se dine regninger, følge dit forbrug og melde eventuel flytning.

 • Hvordan tilmelder jeg mig betalingsservice?

  Hos Gasel har vi et samarbejde med Administrationsservice Fyn A/S om vores kundeservice og afregning. Du har derfor mulighed for at tilmelde dig betalingsservice via dette link. Så er du sikker på, at dine regninger bliver betalt til tiden.

 • Kan jeg få rabat på elafgiften?

  Bruger du primært el til opvarmning af dit hjem, kan du få rabat på elafgiften. Din bolig skal blot opfylde Bygnings- og Boligregistrets (BBRs) betingelser for elopvarmede helårsboliger. Herefter får du 78,38 øre i rabat på elafgiften pr. kWh på det forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år (i 2018).

  For at få reduktion i elafgiften er der følgende betingelse betingelser, som skal være opfyldt:

  Din bolig skal være registreret i BBR registret, som helårshus opvarmet med varmepumpe. Gasel skal over for Skat kunne dokumentere, at du er berettiget til reduktionen, samt korrekt registreret i kommunens BBR-register, som helårsbolig opvarmet med varmepumpe.

  Du skal derefter udfylde et ansøgningsskema og sende til Gasel. Hent ansøgningsskemaet her

  Ansøgningsskemaet sendes til kundecenter@gasel.dk

  Herefter skal du bare læne dig tilbage og glæde dig over din rabat på elafgiften.

 • Er der gebyrer?

  Se vores Prisblad.

 • Hvor længe er jeg bundet og hvad med opsigelsesvarsel?

  Du kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog tidligst med virkning 6 måneder efter tidspunktet for aftaleindgåelsen som privat og for erhverv 12 måneder efter aftaleindgåelse. Din opsigelse af aftalen skal ske skriftligt enten via e-mail eller brev. Opsiger du aftalen inden for uopsigelighedsperioden, opkræves et gebyr til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. (Privat kr. 500 og erhverv kr. 1.500) Skift til nyt selskab sker med løbende måned plus én måned. Det er den tid, det tager selskaber at få skiftet en kunde og det er den kortest mulige tid.

 • Forstå din regning

  Gasel har et samarbejde med Administrationsservice Fyn og du vil via dette link kunne få svar på de fleste af dine spørgsmål vedr. din regning.

  Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 70 20 35 70 eller på kundecenter@energifyn.dk.

 • Kan jeg også få dansk vindmøllestrøm?

  Hos Gasel kan du nu vælge at skifte til dansk vindmøllestrøm. Det er samme enkle og gennemskuelige koncept, som du kender. Forskellen er, at vi garanterer dig, at dit årlige elforbrug bliver dækket af 100 procent klimavenlig strøm produceret af danske vindmøller

  Vil du gerne skifte til 100 procent dansk vindmølle strøm? Så ring til kundeservice på tlf.: 7020 3570.

 • Hvordan ved I, hvor meget gas jeg bruger?

  Gasel får oplyst dit forbrug via gasdistributøren, der står for driften. Vores gaspriser og opgørelse er baseret på dit nuværende forbrug samt det historiske forbrug, der har været på adressen.

 • Hvorfor modtager jeg en regning fra jer og en fra min gas-distributør?

  Din gas-regning bliver delt op, og du vil modtage en regning fra gasdistributøren for distribution, naturgasafgifter, CO2-afgifter og evt. serviceaftale og finansiering. Fra os vil du modtage en regning for betaling af selve gassen.

 • Skal du flytte?

  Når du flytter fra den gamle adresse, kan du give besked om, at du flytter ud tidligst 2 måneder før flyttedatoen og senest 3 arbejdsdage efter.

  Min Side kan du give besked om, at du flytter ind tidligst 2 måneder før flyttedatoen og senest 3 dage efter. Det er også her du aflæser din måler i din nye bolig.

  Når du fraflytter den gamle adresse, modtager du en slutopgørelse cirka 6 uger efter flyttedatoen. Vær opmærksom på at du hæfter for el- og gasforbruget på din gamle adresse, indtil vi har fået besked om din flytning. Husk derfor at melde flytning i tide. På den måde sikrer du, at du kun betaler for dit eget forbrug.

 • Jeg skal flytte - kan jeg tage min el- og gasaftale med?

  Uanset hvor du flytter hen i Danmark, kan du tage din aftale med Gasel med dig.

  Ring til os på telefon 70 20 35 70, så flytter vi din aftale med dig