Pige med blomstervindmølle

Skift energiselskab og få energi til indkøbspris

Hos Gasel kan du få energi til indkøbspris. Det er muligt, fordi vi sælger vores el og gas til samme pris, som vi selv giver for den. Derudover betaler du kun 1 krone om dagen for vores håndtering af el - og 2 kroner om dagen, hvis du er gaskunde.

Kunderettigheder på elmarkedet

Bliv klogere på dine rettigheder.

Der er fri konkurrence på det danske elmarked. Det betyder, at du frit kan vælge mellem landets elleverandører. Du kan læse mere om dine rettigheder som privat elkunde eller virksomhed på energistyrelsens hjemmeside her.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du har klaget og ikke er tilfreds med vores afgørelse eller behandling af din klagesag, har du mulighed for at klage til følgende klagenævn:

Ankenævnet for Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
E-mail: post@energianke.dk

www.energianke.dk

Ankenævnte behandler civilretslige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

 EU-Kommissionens online klageportal

www.ec.europa.eu/odr

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundecenter@gasel.dk.