Strand Storebæltsbro

Det får du:

  • El til indkøbspris
  • Gennemskuelige priser
  • Grøn strøm fra vindmøller
  • Rabat på forlystelser og dyreparker
  • Følg dit elforbrug på vores app
  • Gode spareråd

Mærkning af grønne elprodukter

For at gøre det nemmere for forbrugerne, har Forbrugerombudsmanden lavet nye retningslinjer for grønne elprodukter. Grønne elprodukter defineres som strøm, der stammer fra vedvarende energikilder. For eksempel vindmøller, som det er tilfældet for den grønne strøm fra Gasel.

Med til retningslinjerne hører en mærkningsordning, der skal skabe en fælles ramme for, hvornår og hvordan elleverandører som os kan bruge betegnelsen "grøn strøm" i markedsføringen af vores elprodukter - uden at vildlede kunderne.

I mærkningsordningen angives det med blade, hvor grøn strømmen er. Blad-mærkeordningen deler elprodukterne op i to produktkategorier.

 

Elprodukter i kategori 1

Elprodukter med to blade er baseret 100 % på vedvarende energikilder, hvor elselskabet køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Derudover sørges der for yderligere klimatiltag, som reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser - svarende til den strøm, du forbruger.

blad kategori 1

 

Elprodukter i kategori 2

 

Elprodukter med ét blad er baseret 100 % på vedvarende energikilder, hvor elselskabet køber certifikater svarende til hele dit elforbrug

blade kategori 2

Gasel’s elprodukt tilhører kategori 2 og har ét blad i mærkeordningen for grøn strøm.

 

Grøn strøm på det fælles elnet

 

Strømmen på det fælles elnet vil altid være en blanding af strøm fra både vindmøller, kulkraftværker og biobrændselsanlæg. Det skyldes, at strøm i sin fysiske form er ens, uanset hvor den stammer fra. 

Når du vælger grøn strøm i enten kategori 1 eller kategori 2 er du dog garanteret, at du bidrager med ren grøn strøm til det danske elnet i samme omfang, som du forbruger.

Det kan du altid finde dokumentation for i vores el-deklaration.