Strand Storebæltsbro

Det får du:

  • El til indkøbspris
  • Gennemskuelige priser
  • Grøn strøm fra vindmøller
  • Rabat på forlystelser og dyreparker
  • Følg dit elforbrug på vores app
  • Gode spareråd

Netpriser, afgifter og gebyrer

Netpriser

Gasel fakturerer dit netselskabs pris for net-tariffer og abonnementer direkte videre til dig. Du kan se dit netselskabs priser på deres hjemmeside. Er du privatkunde, skal du anvende de priser, der er gældende for kundetype C.

Andre tariffer

På vegne af staten og Energinet opkræver Gasel en række tariffer og afgifter, der er uafhængige af dit netselskab. Vi henviser til Energinets hjemmeside for detaljeret information om Energinets afgifter og særlige forhold.

Gebyrer og abonnementer

I prislisten nedenfor ses en oversigt over Gasels gebyrpriser. I de tilfælde, hvor prisen er afhængig af dit netselskabs pris, kan du finde netselskabets pris på deres hjemmeside. For at håndtere administration og opkrævning af gebyrer fra dit netselskab tilføjer vi et tillæg. Dette gælder eksempelvis ved "afbrydelse af elforsyningen på grund af misligholdelse".

Gebyrer og abonnementer:

 Ekskl. moms

Inkl. moms

Medlemskab pr. dag, el 

Kr. 1,-

Øvrige gebyrer:

 

Flytteopgørelse

Kr.  85,-

Genfremsendelse af regning

 

Kr. 50,-

Gebyr for oprettelse af indefrysningsordning (Momsfri) Kr. 100,-  
Gebyr for administration af indefrysningsordning pr. år (Momsfri) Kr. 60,-  

Brud af bindingsperiode:

 

Privat

Kr.  600,-

Erhverv

Kr. 1.500,-

 

Betalingsgebyrer

 

Betalingsgebyr for brug af Betalingsservice - BS (Momsfri)

Kr. 6,23

 

Administrationsgebyr automatisk betaling MobilePay (Momsfri) Kr. 3,25   
Regning via e-mail og E-Boks   Kr. 0,- 
Betalingsgebyr for regning med Post Nord   Kr. 43,75 

Rykkerskrivelser:

 

Betalingspåmindelse

Kr. 100,-

 

Inkassoskrivelse

Kr. 100,-

 

Lukkevarsel/krav om sikkerhedsstillelse

Kr. 100,-

 

Meddelelse om ophør af aftale

Kr. 100,-

 

Betalingsaftale:

 

Oprettelse af betalingsaftale/frivilligt forlig

Kr. 100,-

 

Indgåelse af aftale om henstand

Kr. 100,-

 

Lukning og åbning af installation

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Besøg med henblik på afbrydelse - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent afbrydelse inden for normal åbningstid - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent afbrydelse uden for normal åbningstid - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Genåbning inden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Genåbning uden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent genåbning inden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fogedforretning, udkørende

Ja

Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed (efter regning)

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Adm. gebyr mgl. indsendelse af selvaflæsningskort

Ja

Kr. 0,-

Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning

Ja

Kr. 0,-

Skønnet aflæsning

Ja

Kr. 0,-

Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning midt i periode (aperiodisk opgørelse)

kr. 200,00

Kr. 250,-

Målergebyrer

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)

Ja

Kr. 0,-

Målerundersøgelse på stedet

Ja

Kr. 0,-

Nedtagning af måler

Ja

Kr. 0,-

Genopsætning af nedtaget måler

Ja

Kr. 0,-

Diverse gebyrer

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Gebyr for forgæves kørsel

Ja

Kr. 0,-