Administrationsservice Fyn A/S
Sanderumvej 16 · 5250 Odense SV

www.asfyn.dk ?
Fornavn Efternavn
Gade Husnr.
Postnr. By ?

?

Installationsnummer
Kundenr. / e-Boks kode
Aftagenummer
PIN-kode

?

Fakturanummer
Fakturadato
Betalingsdato
Side
Webadgangskode - DataHub

 

00000
000000
000000000000000000
00000

 

0000000000
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
1 af 4
xxxxxxxx

Opgørelse

Gade Husnr. Postnr. By

El for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ? I alt inkl. moms
228,21 kr.
Opgørelse i alt 228,21 kr.
- faktureret aconto (ekskl. evt. gebyrer, renter eller øvrige køb) ? 228,21 kr.
For meget faktureret aconto ? 0 kr.

Aconto ?

El for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy I alt inkl. moms
228,21 kr.
Aconto i alt 228,21 kr.

   
I alt trækkes via Betalingsservice den dd.mm.yyyy ? 228,21 kr.

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen og acontoraten er beregnet.

Har du spørgsmål?
Vi har gjort det let og hurtigt for dig at få svar på dine spørgsmål. Klik ind på www.asfyn.dk/svar.

Ta' os med, når du flytter!
Husk at give besked, hvis du skal flytte. Meld flytning til os ved at logge ind på www.asfyn.dk eller ved at kontakte
os på telefon 70 13 19 00.

Du logger på www.asfyn.dk med dit kundenummer 000000 og PIN-kode 00000.

Side 2 af 

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er opgørelsen for El beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ?
Installationsnummer: 00000
?

 Gade Husnr. Postnr. B?

El
Målernr. ?
00000000
Registrering af aflæsning: ?
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
Måleraflæsning: ?
10.035
9.955
Forbrug-kWh ? 80
Gasel, CVR-nr.: 25 66 41 32 ?
Indkøbspris El ? 80 kWh a 0,2500 kr. 20,00 kr.
Medlemsskab ? 24,00 kr.
Transportbetaling, dit lokale netselskab ? 80 kWh a 0,1730 kr. 13,84 kr.
Abonnement, dit lokale netselskab ? 33,33 kr.
Transportbetaling, Energinet ? 80 kWh a 0,0380 kr. 3,04 kr.
Systembetaling, Energinet ? 80 kWh a 0,0420 kr. 3,36 kr.
PSO, Energinet ? 80 kWh a 0,1470 kr. 11,76 kr.
Gebyr på faktisk forbrug, Energinet ? 80 kWh a 0,0014 kr. 0,12 kr.
El-afgift, Staten ? 80 kWh a 0,9140 kr. 73,12 kr.
Moms 25% 45,64 kr.
I alt Gasel A/S ? 228,21 kr.
Gennemsnitspris ekskl. abonnement 1,96 kr./kWh - inkl. moms ?
Opgørelse i alt, el ? 228,21 kr.
- faktureret aconto el i perioden dd.mm.yyyy- dd.mm.yyyy - inkl. moms ? -228,21 kr.
For meget faktureret ? 0 kr.
Forbrugsudvikling - el
Du kan følge dit elforbrug på www.asfyn.dk - du logger på med dit kundenummer og pin-kode, som findes på forsiden af denne regning.

Side 3 af 3

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044
Gade Husnr. Postnr. By

Det forventede forbrug er normalt beregnet med udgangspunkt i sidste års forbrug. ?
El
Gasel, CVR-nr.: 25 66 41 32
Indkøbspris El 80 kWh a 0,2500 kr. 20,00 kr.
Medlemsskab 24,00 kr.
Transportbetaling, dit lokale netselskab 80 kWh a 0,1730 kr. 13,84 kr.
Abonnement, dit lokale netselskab 33,33 kr.
Transportbetaling, Energinet 80 kWh a 0,0380 kr. 3,04 kr.
Systembetaling, Energinet 80 kWh a 0,0420 kr. 3,36 kr.
PSO, Energinet 80 kWh a 0,1470 kr. 11,76 kr.
Gebyr på faktisk forbrug, Energinet 80 kWh a 0,0014 kr. 0,12 kr.
El-afgift, Staten 80 kWh a 0,9140 kr. 73,12 kr.
Moms 25% 45,64 kr.
I alt Gasel A/S 228,21 kr.
Gennemsnitspris ekskl. abonnement 2,03 kr./kWh - inkl. moms
Aconto i alt, el 228,21 kr.x

Administrationsservice Fyn

Administrationsservice Fyn er et kunde- og afregningsselskab, der ejes og administreres af Energi Fyn. Administrationsservice Fyn håndterer cirka 415.000 kundeforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand og renovation.

x

Navn og adresse

Navn og adresse på den som regningen sendes til.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

Kundenr./e-Boks kode

Kundenummer følger dig, så længe du er kunden hos os, også hvis du flytter adresse. Det er muligt at have flere adresser på samme kundenummer. Du skal bruge dit kundenummer og din PIN-kode, når du skal logge ind på www.asfyn.dk. Du skal også bruge dit kundenummer/e-Boks kode, hvis du vil tilmelde dig e-Boks og modtage dine regninger elektronisk via e-Boks.

Aftagenummer

Dit aftagenummer er et unikt 18-cifret nummer, der er tilknyttet netop din installation. Aftagernummer kaldes også målepunkt ID. For at sikre at din husstand ikke forveksles med en anden, skal du bruge dit unikke aftagenummer i forbindelse med eventuelt valg af en anden elleverandør.

PIN-kode

Du skal bruge din PIN-kode og dit kundenummer, når du skal logge ind på www.asfyn.dk.

x

Fakturanummer

Nummeret på den faktura, som du sidder med.

Betalingsdato

Den dato hvor fakturaen har forfald. Er du kvartalsafregnet, vil din acontoregning have betalingsfrist den 15. eller først kommende hverdag herefter i februar, maj, august og november. Er du privatkunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du modtage din acontoregning for februar ultimo januar med betalingsfrist første hverdag i februar og så fremdeles.

Webadgangskode - DataHub

Hvis du vil logge på DataHub, skal du bruge din webadgangskode samt dit aftagenummer/ målepunkt ID. DataHub er et centralt og uafhængigt IT-system, som ejes og drives af Energinet.dk. Alle oplysninger om danskernes elforbrug er samlet i DataHub.

x

El for perioden…

Den periode som opgørelsen gælder for, og det beløb, som forbruget er opgjort til at koste.

x

Faktureret aconto

Det beløb som du tidligere har betalt aconto for det forventede forbrug - eksklusiv eventuelle gebyrer, renter og øvrige køb.

x

For lidt/meget faktureret aconto

Opgørelsen over dit forbrug fratrukket det du har betalt aconto for perioden. Beløbet viser dig, om du har betalt for meget eller lidt i forhold til dit målte forbrug. Er beløbet negativt har du betalt for meget aconto i perioden. Er beløbet positivt har du betalt for lidt aconto i perioden. Beløbet, som du har betalt for lidt eller for meget, vil blive opkrævet/fratrukket acontoen for det kommende kvartal.

x

Aconto

Aconto betaling for den nævnte periode. Betalingen dækker dit forventede forbrug i den nævnte periode. Dit forventede forbrug opgøres som udgangspunkt ud fra dit tidligere årsforbrug. Det er dit lokale netselskab, der fastsætter dit forventede årsforbrug. Flytter du ind på en ny adresse, vil dit lokale netselskab anslå forbruget.

x

Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser)

Hvis din regning indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.

x

I alt trækkes via…

Det samlede beløb som du skal betale.

x

Sådan er opgørelsen for El beregnet for perioden…

Her kan du se de enkelte poster, som din regning består af, samt hvilken periode opgørelse gælder.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

x

Installationsadresse

Den adresse hvor måleren fysisk er placeret.

x

Målernr.

Nummeret på den måler som opgørelse vedrører. Det er altid en god idé at sammenligne målernummeret på din elregning med det faktiske målernummer på din elmåler

x

Registrering af aflæsning

De datoer hvor din elmåler er aflæst. Hvis din elmåler er fjernaflæst, bliver aflæsningerne typisk registreret omkring den 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. Dit lokale netselskab må aflevere en aflæsning +/- 28 dage for aflæsningstidspunktet.

x

Måleraflæsning

Aflæsningen af din elmåler på den pågældende dato målt i kWh - også kalder 'målerstand'.

x

Forbrug-kWh

Dit forbrug i perioden opgjort i kilowatt timer/kWh.

x

Gasel

Din elleverandør

x

Indkøbsprise El

Dit elprodukt.

x

Medlemsskab

Dit medlemsskab hos Gasel. Du betaler 1 kr. om dagen for vores håndtering af strømmen.

x

Transportbetaling, dit lokale netselskab

Beløbet opkræves på vegne af dit lokale netselskab og dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af elnettet.

x

Abonnement, dit lokale netselskab

Beløbet opkræves på vegne af dit lokale netselskab og dækker blandt andet vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata.

x

Transportbetaling, Energinet

Beløbet opkræves på vegne af det statsejede selskab Energinet og dækker de udgifter, der er forbundet med drift, udbygning og vedligeholdelse af det overordnede elnet.

x

Systembetaling, Energinet

Beløbet opkræves på vegne af det statsejede selskab Energinet og dækker de udgifter, der er forbundet med at drive det overordnede elnet.

x

PSO, Energinet

PSO (Public Service Obligations) opkræves på vegne af det statsejerede selskab Energinet. PSO vil gradvist blive afskaffet frem mod 2022, men vil fortsat være at finde på elregningen, indtil den er helt udfaset.

x

Gebyr for faktisk forbrug, Energinet

Beløbet opkræves på vegne af det statsejede selskab Energinet og dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle borgere i Danmark skal betale til.

x

El-afgift, Staten

Dækker afgifter til staten. Det er en afgift, som alle skal betale.

x

I alt Gasel

Det samlede beløb som du skal betale for din strøm i perioden.

x

Gennemsnitspris ekskl. abonnement

Din gennemsnitspris pr. kWh eksklusiv abonnement og inklusiv moms. Prisen viser, hvad din samlede gennemsnitspris for en kWh har været i den periode, som opgørelsen dækker.

x

Opgørelse i alt, el

Det samlede beløb som du skal betale for din strøm i perioden.

x

Faktureret aconto el i perioden…

Det beløb som du har betalt aconto for perioden.

x

For lidt/meget faktureret

Din opgørelse fratrukket det beløb, som du har betalt aconto.

x

Aconto regning

Din acontoregning dækker dit forventede forbrug i perioden. Dit forventede årsforbrug er som udgangspunkt opgjort ud fra dit tidligere årsforbrug. Det er dit lokale netselskab, der fastsætter dit forventede årsforbrug. Flytter du ind på en ny adresse, vil dit lokale netselskab anslå forbruget. (Se ovenfor i forhold til de enkelte poster)

x

Diverse

Hvis din aftale indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.