Strand Storebæltsbro

Det får du:

  • El til indkøbspris
  • Gennemskuelige priser
  • Grøn strøm fra vindmøller
  • Rabat på forlystelser og dyreparker
  • Følg dit elforbrug på vores app
  • Gode spareråd

Differentierede elpriser 

Som kunde hos Gasel får du altid din strøm til indkøbspris. Du betaler det samme for strømmen, som vi gør - plus 1 kr. om dagen i administration.

Din samlede pris er dog sammensat af flere elementer. Uanset hvilket elselskab du er kunde hos, betaler du også afgifter til staten og moms – og de såkaldte nettariffer til dit netselskab

Mange netselskaber har indført tidsdifferentierede tariffer. Det betyder, at prisen for at få strømmen transporteret frem til dig, ikke er den samme hen over døgnet. I stedet opgøres den på timebasis, hvormed din timepris på el kan variere.

Dette giver alle el-kunder differentierede elpriser hen over døgnet.

 

Hvad er nettariffer?

Al elektricitet i Danmark transporteres på et fælles elnet, som administreres af netselskaberne. Nettariffer er den samlede betegnelse for de udgifter, der er forbundet med at benytte elnettet.

Når du via din elregning betaler nettariffer, er du med til at dække omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af elnettet. Du betaler også for transport- og systemydelser til det statsejede Energinet, som ejer det overliggende net i Danmark.

Hvor meget du betaler i nettariffer afhænger af, hvornår på døgnet, du forbruger din el. Det skyldes de såkaldte tidsdifferentierede tariffer.

 

Lavere elpriser over døgnet med tidsdifferentierede nettariffer

De tidsdifferentierede nettariffer er blevet indført af flere netselskaber, fordi danskernes behov for el stiger. Det skyldes blandt andet, at der kommer flere elbiler på vejene, og mange omlægger deres varmeløsninger fra gas- og oliefyr til eldrevne varmepumper.

For at kunne imødekomme det stigende elforbrug på bedst mulige måde, skal vi som forbrugere til at lære at udnytte elnettet hele døgnet rundt, og ikke blot i de timer vi er hjemme og aktive. 

Det sker ved at indføre lavere nettariffer på de tider af døgnet, hvor der generelt benyttes mindst el Den økonomiske besparelse skal således få flere forbrugere til at flytte noget af deres elforbrug fra de i forvejen belastede eftermiddags- og aftentimer og i stedet fordele det mere jævnt over døgnet.

 

Døgnet er inddelt i 3 tidsperioder - med forskellige priser

Fra 1. januar 2023 har flere danske netselskaber opdelt døgnet i 3 tidsperioder. Det betyder for dig som forbruger, at nettarifferne varierer afhængigt af hvornår på døgnet, du bruger strømmen.

Nettariffen er lavest om natten i tidsrummet 24-06. I mellemperioderne fra 06-17 - og igen fra 21-24 - er prisen gennemsnitlig. 

I perioden fra 17-21 er nettariffen til gengæld højest. 

I dette tidsrum er der nemlig høj belastning på elnettet. Det skyldes, at det typisk er her, alle er i gang med madlavning, tøjvask og tv-hygge i stuen. I netop disse timer kan det derfor godt betale sig at tænke over sine elforbrugsvaner og måske ændre en smule på disse.

 

 Sådan kan du udnytte de differentierede elpriser

De differentierede elpriser betyder, at du kan spare penge, hvis du flytter dit elforbrug til de tidspunkter, hvor tariffen er lav. Du kan for eksempel:

  • Bruge timeren på din opvaskemaskine, så den kører om natten eller vent med at starte den til efter kl. 21.
  • Lad din elbil op om natten i stedet for lige, når du kommer hjem fra arbejde
  • Brug mikroovnen i stedet for ovnen, når du kan

I vores app kan du nemt se nettariffen i dit område. Hvis du ikke allerede har installeret app'en på din telefon, kan du hente den her.

 

Du kan følge dit eget elforbrug 

Er du nysgerrig på, hvornår på døgnet du selv bruger mest strøm? 

Så log på Min side og se en oversigt over dit elforbrug eller download vores app.