Strand Storebæltsbro

Det får du:

  • El til Indkøbspris
  • Gennemskuelige priser
  • Dansk vindmøllestrøm
  • Rabat på forlystelser og dyreparker
  • Følg dit elforbrug på vores app
  • Gode spareråd

Differentierede elpriser 

Som kunde hos Gasel får du altid strøm til indkøbspris og er derfor sikker på, at du ikke betaler mere pr. kWh, end vi selv giver for den.

Elprisen er dog sammensat af flere elementer end blot selve prisen pr. kWh. Uanset hvilket elselskab du er kunde hos, betaler du også afgifter til staten og moms – og de såkaldte nettariffer.

Mange netselskaber har indført tidsdifferentierede tariffer. Det betyder, at prisen for at få strømmen transporteret frem til dig, ikke er den samme hen over døgnet. I stedet opgøres den på timebasis, hvormed din timepris på el kan variere.

Dette giver alle el-kunder differentierede elpriser hen over døgnet.


Hvad er nettariffer?

Al elektricitet i Danmark transporteres på et fælles elnet, som administreres af netselskaberne. Nettariffer er den samlede betegnelse for de udgifter, der er forbundet med at benytte elnettet.

Når du via din elregning betaler nettariffer, er du med til at dække omkostninger til udbygning, forrentning og vedligeholdelse af elnettet til netselskaberne. Du betaler også for transport- og systemydelser til det statsejede Energinet, som ejer det overliggende net i Danmark.

Hvor meget du betaler i nettariffer afhænger dog af, hvornår på døgnet, du forbruger din el. Det skyldes de såkaldte tidsdifferentierede tariffer.


Lavere elpriser over døgnet med tidsdifferentierede nettariffer

De tidsdifferentierede nettariffer er blevet indført af energibranchen selv, fordi danskernes elforbrug stiger. Det skyldes blandt andet, at der kommer flere elbiler på vejene, og mange omlægger deres varmeløsninger fra gas- og oliefyr til eldrevne varmepumper.

For at kunne imødekomme det stigende elforbrug på bedst mulige måde, skal vi som forbrugere til at lære at udnytte elnettet hele døgnet rundt, og ikke blot i de timer vi er hjemme og aktive. 

Det sker ved at lokke med lavere nettariffer på de tider af døgnet, hvor der generelt benyttes mindst el. Den økonomiske besparelse vil således få flere forbrugere til at flytte noget af elforbruget fra de i forvejen belastede eftermiddags- og aftentimer og i stedet fordele det mere jævnt over døgnet.


Lavere miljøbelastning med differentierede elpriser

Grøn strøm belaster naturligvis miljøet minimalt i forvejen, men strømmen på elnettet er en blanding af elektricitet fra både vindmøller, vandkraftværker, kulkraftværker og biobrændselsanlæg. 

Der produceres el hele døgnet rundt, men der benyttes mest i de timer, hvor vi som forbrugere er vågne og befinder os derhjemme.

Når den eksisterende strøm på det fælles elnet overvejende bliver anvendt, når den allerede er tilgængelig – for eksempel om natten - mindskes CO2-udledningen. Det gør den, fordi der ikke skal bruges ressourcer på at producere endnu mere strøm. I stedet benyttes blot den, der allerede ligger og venter. 

I modsætning til de perioder på døgnet, hvor behovet for strøm er størst, for eksempel lige omkring spisetid, hvor der er gang i de danske køkkener. Her vil der skulle skrues op for produktionen af el, heriblandt også fra de CO2-udledende energikilder, så der er el nok til alle.


De differentierede elpriser gør strømmen dyrest fra 17-20

Særligt i årets mørke periode - fra den 1. oktober til 1. april - og i tidsrummet mellem kl. 17 og 20, er der en høj belastning på elnettet. Det er nemlig typisk her, vi alle er i gang med madlavning og tøjvask og tv-hygge i stuen. Derfor er nettarifferne i dette tidsrum højere.

Derimod vil prisen så tilsvarende være lavere på de øvrige tidspunkter af døgnet samt i sommerhalvåret.

Fra 1. oktober og frem til 1. april, kan det derfor godt betale sig at tænke over dine elforbrugsvaner og måske ændre en smule på disse.


Sådan kan du udnytte de differentierede elpriser

  • Hvis du kan, så vask familiens tøj om natten. Alternativt kan du programmere vaskemaskinen til at vaske midt på dagen. Så er tøjet også klar til at hænge direkte op, når du kommer hjem fra arbejde.
  • Start opvaskemaskinen når du går i seng, eller vent med at gøre det til næste morgen, når familien forlader hjemmet.
  • Lad din elbil op om natten i stedet for lige, når du kommer hjem fra arbejde.

Du kan følge dit eget elforbrug 

Er du nysgerrig på, hvornår på døgnet du selv bruger mest strøm? 

Så log på Min side og se en oversigt over dit elforbrug eller download vores app.