Strand Storebæltsbro

Det får du:

 • El til indkøbspris
 • Gennemskuelige priser
 • Grøn strøm fra vindmøller
 • Rabat på forlystelser og dyreparker
 • Følg dit elforbrug på vores app
 • Gode spareråd

FLEXAFREGNING PÅ EL

Med flexafregning af el, får du som el-kunde mulighed for at blive afregnet for dit faktiske elforbrug time for time. Det betyder, at du vil kunne spare penge ved at flytte dit forbrug til tidspunkter, hvor elprisen er lav - typisk om natten, og når vinden blæser.

Ved at ændre nogle få rutiner i hverdagen, kan du således opnå besparelser på elregningen. For eksempel ved at vaske tøj eller benytte ovnen på andre tidspunkter af døgnet, end du plejer. 

 

Hvornår kan jeg få flexafregning af el?

Muligheden for flexafregning af el vil blive indført gradvist frem til den 31. december 2020, hvor alle elmålere, som ikke har solceller eller anden form for energiproduktion, skal kunne flexafregnes.

For at du kan få flexafregning af strøm i hjemmet, skal din elmåler være timeaflæst. Samtidig skal dit netselskab have valgt at ændre din afregningsmetode til flexafregning. Dette sker løbende og vi har derfor ikke mulighed for at informere dig om, hvornår du kan få flexafregning af el før en måned inden netselskabet vælger at ændre afregningsmetoden for netop dig.

Energinet.dk arbejder på at afklare, hvornår årsafregnede solcellekunder kan flexafregnes .

 

Skal jeg selv gøre noget

Nej. Som kunde hos Gasel sørger vi for at give dig besked, når din aftale overgår til flexafregning af el. Dette vil senest ske med udgangen af 2020.

 

Hvorfor flexafregning

Flexafregning af el er et vigtigt element i fremtidens intelligente energisystem.

Det skyldes, at i Danmark og mange andre lande bliver omfanget af vindmøller og solceller i energiproduktionen større og større.

Derfor vokser behovet samtidig for, at vi som el-kunder bliver mere fleksible og flytter en del af vores elforbrug væk fra de tidspunkter, hvor mange i forvejen bruger strøm. Det drejer sig typisk om formiddagstimerne og i perioden fra fyraften, frem til sengetid.

På den måde kan den producerede energi udnyttes optimalt, fordi strømmen produceret om natten eller på dage med kraftig blæst kan bruges med det samme og således ikke behøver akkumuleres. I modsætning til i dag, hvor strømmen i stedet skal opbevares, indtil forbrugerne har behov for den.

Målet er således at flytte en del af forbruget væk fra den periode på døgnet, hvor efterspørgslen størst - og hen til de tidspunkter, hvor belastningen på elnettet og efterspørgslen lavest. For eksempel om natten.

Samtidig kan man med flexafregning af el sørge for, at forbrugerne bliver bevidste om, at strømmen er billigst, når udbuddet er størst. For eksempel i blæsevejr eller meget solrige perioder af året.

Det hjælper miljøet på vej mod grøn omstilling og giver forbrugerne en lavere elregning.

Fra politisk side har man derfor besluttet, at alle el-kunder senest i 2020 skal kunne afregnes på timebasis – den såkaldte flexafregning af strøm.

 
 • Hvad er flexafregning?

  Flexafregning af el er afregning af dit elforbrug på timebasis. Flexafregning kræver, at du som el-kunde har en timeaflæst elmåler, og at dit netselskab har valgt at ændre din afregningsmetode. Det er dit netselskab, der bestemmer, hvornår dit elforbrug kan overgå til flexafregning. Inden udgangen af 2020 skal alle elmålere i Danmark, som ikke har solceller eller anden form for energiproduktion, kunne flexafregnes.

 • Hvornår bliver mit elforbrug flexafregnet?

  Flexafregning af el er afregning af dit elforbrug på timebasis. Flexafregning kræver, at du som el-kunde har en timeaflæst elmåler, og at dit netselskab har valgt at ændre din afregningsmetode. Det er dit netselskab, der bestemmer, hvornår dit elforbrug kan overgå til flexafregning. Inden udgangen af 2020 skal alle elmålere i Danmark, som ikke har solceller eller anden form for energiproduktion, kunne flexafregnes.

 • Har jeg et valg?

  Nej, du kan ikke selv vælge, hvilken elmåler du har, og hvornår dit elnetselskab vælger, at din elmåler overgår til flexafregning.

 • Hvorfor er min acontoregning højere, end den plejer at være?

  Når du overgår til flexafregning af strøm, modtager du en opgørelse over dit elforbrug. Har du modtaget en acontoregning for en periode efter din overgang til flexafregning, vil denne være modregnet i din opgørelse.

  Sammen med opgørelsen modtager du en acontoregning. Perioden på acontoregningen kan være længere på grund af ovennævnte modregning. Herefter vil du modtage dine acontoregninger, som du plejer.

 • Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg har elvarme?

  Får du i dag en acontoregning hver måned, vil dette fortsætte uændret. Dit forbrug vil blive opgjort en gang om året pr. 31. december. 

  Får du i dag en acontoregning hvert kvartal, vil dette fortsætte uændret. Dit forbrug vil blive opgjort en gang om året pr. 31. december.

 
 • Hvad kræver det at få flexafregning?

  Flexafregning af el kræver, at du som elkunde har en timeaflæst elmåler, og at dit netselskab har valgt at ændre din afregningsmetode. Det er dit netselskab, der bestemmer, hvornår du kan flexafregnes.

 • Hvad betyder flexafregning af el for mig?

  Da Gasel leverer el til indkøbspris, så er prisen variabel hvilket betyder med, at du får mulighed for at flytte dit elforbrug til de tidspunkter, hvor strømmen er billigst. Det betyder, at du for eksempel kan lade din vaskemaskine og opvaskemaskine køre om natten, hvor strømmen typisk er billigere end om dagen, og dermed spare penge.
  Du skal dog være opmærksom på, at nogle netselskaber har tidsdifferentierede nettariffer. Det betyder, at nettariffen reduceres de fleste timer i året, mens den stiger i vinterhalvåret mellem klokken 17 og 20.

 • Hvad vil min gevinst være ved flexafregning?

  Det afhænger af: 

  hvor meget el du bruger
  dine muligheder for at flytte dit elforbrug
  hvor meget tid du vil investere i at holde øje med prisudviklingen.

  Du skal være opmærksom på, at størstedelen af din eleregninger består af afgifter.
  Har du et højt elforbrug, fordi du for eksempel har en elbil eller en varmepumpe, så kan der med stor sandsynlighed være et besparelsespotentiale. Er dit forbrug mindre, er besparelsespotentialet også mindre.

  Jo mere af dit elforbrug, du kan flytte fra de dyreste til de billigste tidspunkter, jo større vil dit besparelsespotentiale være.
  Dansk Energis beregninger viser, at privatkunder, der ikke ændrer forbrugsvaner, hverken vil få en større eller mindre elregning.

   

 • Hvordan påvirker flexafregning min afregning?

  Ved overgang til flexafregning vil dit forbrug blive opgjort, og den periode, som din opgørelse dækker, kan ændre sig.

  Får du i dag en acontoregning hver måned, vil dette fortsætte uændret, og dit forbrug vil fremadrettet blive opgjort hvert kvartal.

  Får du i dag en acontoregning hvert kvartal, vil dette fortsætte uændret, og dit forbrug vil fremadrettet blive opgjort hvert kvartal.

  Får du i dag en kvartalsopgørelse med en acontoopkrævning for næste kvartal, vil der ikke ske nogen ændringer.