Århus havn

Det får du:

  • Naturgas til Indkøbspris + 2 kr. om dagen
  • Gennemskuelige priser
  • Dansk vindmøllestrøm
  • Rabat på forlystelser og dyreparker
  • Følg dit elforbrug på vores app
  • Gode spareråd

Har du et gennemsnitligt gasforbrug?

Dit eget naturgasforbrug kan du se ved at logge ind på denne side. Men hvordan ved du, om du har et normalt gasforbrug for netop din boligtype og størrelsen af din husstand?

Det kan du blive klogere på her.

Det gennemsnitlige gasforbrug kan du bruge til at holde op mod din egen husstands gasforbrug. Dermed kan du vurdere, om du bruger mere naturgas end gennemsnittet og således blive klogere på, om der er grundlag for at spare penge fremadrettet.

 

Sådan er dit gasforbrug fordelt

Størstedelen af dit gasforbrug går til opvarmning af din bolig. Det er også derfor, at hele 80% af det årlige naturgasforbrug anvendes i årets koldeste periode – fra november til og med februar.

I forhold til det samlede naturgasforbrug benyttes 11% af naturgassen til opvarmning af forbrugsvand, såsom badevand og vand til opvask eller øvrig rengøring. 

De resterende 89% bruges til opvarmning af boligen samt eventuelt komfur og naturgastørretumbler, hvis disse findes i hjemmet.

 

Diagram over fordeling af gasforbrug

Gennemsnitligt gasforbrug i en husstand

Den samlede mængde forbrugt naturgas pr. år varierer alt efter, om du bor i hus eller lejlighed og hvor mange m2 boligen er. Det har også betydning, hvor mange I bor i hjemmet samt hvor godt isoleret huset er.

Ifølge DGC.dk er et gennemsnitsforbrug af naturgas – i en husstand med 2 beboere – 1.550 m3 pr. år

Bor I flere under samme tag vil forbruget til især varmt vand naturligt være højere. Det anslås, ifølge Danva, at én person forbruger varmt vand svarende til 37 m3. pr. år. 
Der er dog også andre faktorer, som kan påvirke et årligt naturgasforbrug. 

Er dit gasfyr af nyere dato vil det for eksempel forbruge mindre mængder naturgas end et ældre gasfyr. Det samme gør sig gældende, hvis fyret er velvedligeholdt og får udført den nødvendige service.

Når man taler om årsforbrug af naturgas vil vejret også kunne have betydning for, hvor højt forbruget af gas har været. En kold sommer og hård vinter – med øget behov for at skrue op for varmen indendørs - vil således helt naturligt også give et højere naturgasforbrug, end ved en varm sommer og mild vinter.

Hjemmets forbrugsvaner vil også kunne aflæses i din husstands gasforbrug. Et stort forbrug af varmt badevand vil kunne trække forbruget opad, ligesom uhensigtsmæssig udluftning i boligen kan sende radiatorerne på overarbejde.

 

Tips til et lavere naturgasforbrug pr. år

Netop uhensigtsmæssige vaner er et oplagt sted at arbejde på at få et lavere naturgasforbrug pr. år.

Udover at nedsætte badetiden - eller skrue en smule ned for den varme hane undervejs – er der især 3 andre ting, du kan gøre, når du gerne vil have et lavere årsforbrug af naturgas.

 

Indtil dine radiatorer korrekt

Den ideelle rumtemperatur er 21 grader – og for hver grad du øger denne, stiger varmeforbruget med omkring 5%. 

Termostaten bør desuden ikke stå på mere 3 ½. Er du nødt til at skrue din radiator længere op for at opnå en stabil rumtemperatur, kan det være tegn på, at fremløbstemperaturen på dit varmeanlæg er for lav. 

Sørg desuden for at have en stabil temperatur i alle boligens rum. Dermed undgår du, at den kolde luft fra de uopvarmede rum får de tændte radiatorer i de opvarmede rum til at arbejde en lille smule hårdere.

Du kan læse mere om, hvordan du indstiller og bruger dine radiatorer korrekt i denne artikel.

 

Luft ud i boligen på en hensigtsmæssig måde

Hvad har udluftning med et normalt gasforbrug at gøre, tænker du måske. Svaret er, at det faktisk kan betyde en hel del.

For at opretholde et godt indeklima anbefales det, at man lufter ud med gennemtræk i cirka 5 minutter flere gange om dagen. Når du gør dette, er det dog vigtigt, at du skruer ned for hver enkelt radiator imens. Gør du ikke dét, vil radiatorerne under påvirkning af kulden øge deres effekt – til ingen nytte.

Selvom det kan være fristende at lade et vindue stå på klem dagen igennem i stedet for, er det heller ingen god idé, hvad angår dit naturgasforbrug. 

Når et vindue står åbent hele dagen, vil det nemlig afkøle vægge og andre overflader. Det gør det sværere at genopvarme hele rummet efterfølgende med et højere gennemsnitligt gasforbrug til følge.

 

Hold dit gasfyr i topform

Det er ikke kun vigtigt i forhold til sikkerheden, at dit gasfyr bliver efterset med de intervaller, som er anvist i fyrets manual. Det har også betydning for dit samlede naturgasforbrug pr. år.

Serviceteknikeren tjekker nemlig blandt andet, om forbrændingen i gasfyret er optimal og om fyret i øvrigt fungerer, som det skal. Dermed undgår du et unødvendigt overforbrug af naturgas.

Du kan bestille tid til et tjek af dit gasfyr hos din lokale VVS’er. Du kan også oprette en serviceaftale og dermed selv slippe for at skulle tænke over, hvornår det er tid til næste serviceeftersyn.