Strand Storebæltsbro

Det får du:

  • El og naturgas til Indkøbspris
  • Gennemskuelige priser
  • Dansk vindmøllestrøm
  • Rabat på forlystelser og dyreparker
  • Følg dit elforbrug på vores app
  • Gode spareråd

Hvor meget strøm producerer en vindmølle?

Strømproduktion fra vindmøller er en yderst miljøvenlig energiproduktionsform og andelen af strøm produceret af vindmøller bliver større og større.

Ved udgangen af september måned 2019 var der – i følge Wind Denmark - registreret 6.259 vindmøller i Danmark, hvoraf de 558 var placeret på havet. Til sammen genererede de i 2019 en samlet mængde strøm, der svarede til 46,9% af det danske strømforbrug - den højeste andel i hele Europa.

Men hvor meget strøm laver en vindmølle egentlig? Og hvornår producerer en vindmølle mest strøm? Det får du svar på i denne artikel.

 

Hvor meget strøm kan en vindmølle producere?

Hvor meget strøm en vindmølle laver afhænger af, hvor stor møllen er. Mange af de store vindmøller er for eksempel op til 150 meter høje, hvorimod private husstandsvindmøller højest må have en højde på 25 meter. Der vil således være stor forskel på, hvor meget strøm hver enkelt vindmølletype kan producere.

En af de største vindmøller i Danmark er en specialudviklet havvindmølle. Vindmøllen måler 222 meter fra jordoverfladen til øverste vingespids, hvilket er 5 gange højere end Rundetårn - og hver vinge måler 80 meter, svarende til længden på et IC3-togsæt med 5 vogne.

Denne kæmpevindmølle kan generere hele 216.000 kWh på et døgn, svarende til 36.000 MWh på et år. Det er nok til at dække 8000 husstandes gennemsnitlige, årlige elforbrug, ifølge Vestas.

De fleste vindmøller er dog en del mindre og giver derfor heller ikke helt så meget strøm.

Det anslås, at en gennemsnitlig havvindmølle vil kunne dække 1.000 husstandes årlige elforbrug, når der er taget højde for de naturlige udsving i vindforholdene.

Du kan løbende se, hvor meget strøm alle danske vindmøller leverer her og nu på Energinet.dk

 

Placeringen af vindmøllerne påvirker produktionen af strøm

En anden ting der har betydning for, hvor meget strøm en vindmølle laver, er dens placering.

Vindhastigheden er for eksempel større i et åbent landskab, end i områder med bakker, skove eller større bygninger. Vinden er desuden kraftigst og mest stabil i kystområder.

Det er derfor optimalt at opstille vindmøller ved kysten – og vindmøller der er placeret her, vil således også have en større strømproduktion end vindmøller, der er placeret længere inde i landet.

På samme måde vil en vindmølle på land producere tilsvarende mindre strøm end en vindmølle, der er placeret ude på selve havet, i en af Danmarks havvindmølleparker.

 

Så meget strøm producerer en vindmølle om dagen

Hvor meget strøm en vindmølle producerer om dagen afhænger af vindforholdene.

Indimellem står vindmøllerne nemlig helt stille. Det gør de, fordi der skal en vindstyrke på mindst 4 m/s til at trække møllen og sætte gang i produktionen af elektricitet. Den optimale vindstyrke for en vindmølle er 12-14 m/s og det er således også ved blæst af denne hastighed, en vindmølle producerer mest strøm.

Vindmøller er i øvrigt opbygget, så de kan dreje møllehuset, hvormed vingerne altid går direkte op mod vinden. Dermed udnyttes vinden bedst, så vindmøllen producerer mest elektricitet.

En vindmølle vil i øvrigt automatisk slå fra, hvis vinden bliver for kraftig. Dette sker typisk omkring en vindhastighed på 25 m/sek.

Til sammenligning blæser vinden i Danmark oftest med en vindhastighed på 6-8 meter i sekundet.

 

Så meget strøm producerer en vindmølle om året

Det kan være vanskeligt præcis at angive, hvor meget strøm en vindmølle producerer pr. år. Ikke blot fordi der er store forskelle i energiproduktionen i forhold til møllens størrelse og placering, men også fordi der kan være store udsving i vindeffekten.

Det gælder både i løbet af året og under de forskellige årstider. Der kan desuden være store udsving i mængden af blæst fra år til år.

Hvor meget strøm en vindmølle producerer om året vil derfor være svært definitivt at svare på, da det afhænger af de aktuelle vindforhold.

For nogenlunde at kunne vurdere, hvor meget strøm en given vindmølle vil kunne producere om året, benytter vindmølleproducenterne imidlertid en effektangivelse. Den kan spore energiselskabet eller en anden ejer ind på, hvor meget strøm den pågældende vindmølle kan levere på årsbasis.

Vindmøllens effekt og ydeevne måles i MW (millioner af watt) og effektangivelsen fortæller, hvor mange MW den pågældende vindmølle kan producere pr. time. En 2 MW vindmølle producerer for eksempel som udgangspunkt 2 MW i timen. Den store havvindmølle, som er omtalt i første afsnit af artiklen, har til sammenligning en angivet effekt på 9MW.

Som kunde hos Gasel er du altid garanteret strøm fra danske vindmøllerDet betyder bladene– både de små og de store. Er du endnu ikke tilmeldt? Så kan du bestille dansk vindmøllestrøm her.

Det betyder bladene