Strand Storebæltsbro

Det får du:

  • El til indkøbspris
  • Gennemskuelige priser
  • Grøn strøm fra vindmøller
  • Rabat på forlystelser og dyreparker
  • Følg dit elforbrug på vores app
  • Gode spareråd

Hvor meget strøm producerer en vindmølle?

Strømproduktion fra vindmøller er en yderst miljøvenlig energiproduktionsform, og mængden af strøm produceret af vindmøller bliver større og større. 

I 2020 blev 46% af det danske elforbrug dækket af vindenergi. Samtidig var mængden af strøm fra vindmøller ifølge Wind Denmark - så stor, at den slog ny rekord, og de danske vindmøller producerer dermed mere strøm end nogensinde.

Antallet af vindmøller har derimod ikke ændret sig markant. Det skyldes, at de eksisterende vindmøller er blevet mere effektive. Derfor skal der færre vindmøller til at producere den samme mængde strøm end tidligere.

Men hvor meget strøm laver én vindmølle egentlig? Og hvornår producerer en vindmølle mest strøm? Det får du svar på i denne artikel.

 

Hvor meget strøm kan en vindmølle producere?

Hvor meget strøm en vindmølle laver afhænger af, hvor stor møllen er. Mange af de store vindmøller er for eksempel op til 150 meter høje, hvorimod private husstandsvindmøller højest må have en højde på 25 meter. Der vil således være stor forskel på, hvor meget strøm hver enkelt vindmølletype kan producere.

Vestas lancerer i 2022 den største vindmølle til dato. Det er en havvindmølle med så store vinger, at rotordiameteren er på imponerende 236 meter. Det er mere end 5 gange så meget som højden på Rundetårn, og når vingerne drejer rundt, kommer de ifølge Berlingske til at berøre et areal i luften, der er 6 gange så stort som Parken. 

Kæmpevindmøllen vil under optimale forhold kunne producere op til 80 GWh om året og kan forsyne hele 20.000 husstande med strøm.

De fleste vindmøller er dog en del mindre og giver derfor heller ikke helt så meget strøm.

Det anslås, at en gennemsnitlig havvindmølle vil kunne dække 1.000 husstandes årlige elforbrug, når der er taget højde for de naturlige udsving i vindforholdene.

Du kan løbende se, hvor meget strøm alle danske vindmøller leverer her og nu på Energinet.dk

 

Placeringen af vindmøllerne påvirker produktionen af strøm

En anden ting der har betydning for, hvor meget strøm en vindmølle laver, er dens placering.

Vindhastigheden er for eksempel større i et åbent landskab, end i områder med bakker, skove eller større bygninger. Vinden er desuden kraftigst og mest stabil i kystområder.

Det er derfor optimalt at opstille vindmøller ved kysten – og vindmøller der er placeret her, vil således også have en større strømproduktion end vindmøller, der er placeret længere inde i landet.

På samme måde vil en vindmølle på land producere tilsvarende mindre strøm end en vindmølle, der er placeret ude på selve havet, i en af Danmarks havvindmølleparker.

 

Så meget strøm producerer en vindmølle om dagen

Hvor meget strøm en vindmølle producerer om dagen afhænger af vindforholdene.

Indimellem står vindmøllerne nemlig helt stille. Det gør de, fordi der skal en vindstyrke på mindst 4 m/s til at trække møllen og sætte gang i produktionen af elektricitet. Den optimale vindstyrke for en vindmølle er 12-14 m/s og det er således også ved blæst af denne hastighed, en vindmølle producerer mest strøm.

Vindmøller er i øvrigt opbygget, så de kan dreje møllehuset, hvormed vingerne altid går direkte op mod vinden. Dermed udnyttes vinden bedst, så vindmøllen producerer mest elektricitet.

En vindmølle vil i øvrigt automatisk slå fra, hvis vinden bliver for kraftig. Dette sker typisk omkring en vindhastighed på 25 m/sek.

Til sammenligning blæser vinden i Danmark oftest med en vindhastighed på 6-8 meter i sekundet.

 

Så meget strøm producerer en vindmølle om året

Det kan være vanskeligt præcis at angive, hvor meget strøm en vindmølle producerer pr. år. Ikke blot fordi der er store forskelle i energiproduktionen i forhold til møllens størrelse og placering, men også fordi der kan være store udsving i vindeffekten.

Det gælder både i løbet af året og under de forskellige årstider. Der kan desuden være store udsving i mængden af blæst fra år til år.

Hvor meget strøm en vindmølle producerer om året vil derfor være svært definitivt at svare på, da det afhænger af de aktuelle vindforhold.

For nogenlunde at kunne vurdere, hvor meget strøm en given vindmølle vil kunne producere om året, benytter vindmølleproducenterne imidlertid en effektangivelse. Den kan spore energiselskabet eller en anden ejer ind på, hvor meget strøm den pågældende vindmølle kan levere på årsbasis.

Vindmøllens effekt og ydeevne måles i MW (millioner af watt) og effektangivelsen fortæller, hvor mange MWh den pågældende vindmølle kan producere pr. time. En 2 MW vindmølle producerer for eksempel som udgangspunkt 2 MW i timen. Den store havvindmølle, som er omtalt i første afsnit af artiklen, har til sammenligning en angivet effekt på 15 MW.

Som kunde hos Gasel er du altid garanteret strøm fra vindmøllerDet betyder bladene– både de små og de store. Er du endnu ikke tilmeldt? Så kan du bestille vindmøllestrøm her.

Det betyder bladene