Klagemuligheder og kunderettigheder

 

Hvis du ønsker at klage

Hvis du har klaget og ikke er tilfreds med vores afgørelse eller behandling af din klagesag, har du mulighed for at klage til følgende klagenævn:


Ankenævnet for Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
E-mail: post@energianke.dk

www.energianke.dk

Ankenævnte behandler civilretslige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

EU-Kommissionens online klageportal

www.ec.europa.eu/odr

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundecenter@gasel.dk.

 

Kunderettigheder på elmarkedet

Der er fri konkurrence på det danske elmarked. Det betyder, at du frit kan vælge mellem landets elleverandører. Du kan læse mere om dine rettigheder som privat elkunde eller virksomhed på energistyrelsens hjemmeside her.