Forstå din regning

Det kan være svært at gennemskue den reelle elpris som forbruger og forstå hvilke poster på din elregning, der påvirkes ved et eventuelt skift af elleverandør.

Prisen på el er sammensat af betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms. Betalingen for el, er den del af den samlede elpris, der handles på det frie elmarked. Det er også den del af prisen, du kan lave en aftale om med din elleverandør.

 

Eludgifter

Udgifterne til selve strømmen består af antallet af kWh, du har forbrugt - samt typisk et abonnement til din elleverandør. OBS! Du betaler ikke abonnement på Gasel's elproduktet El til børspris + 10 øre/kWh. På elregningen står angivet en gennemsnitspris pr. 1 kWh. Den viser, hvad din samlede gennemsnitspris for 1 kWh har været i den periode, som din regning eller opgørelse dækker. 

 

Transportudgifter

Betaling for transport dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til forbrugerne. Det er dit netselskab der, via din elleverandør, opkræver betaling for transport.

Betalingen dækker omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af elnettet. Du betaler derudover abonnement til dit lokale netselskab, som blandt andet dækker vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata. Du betaler også for transport- og systemydelser til det statsejede Energinet, som ejer det overliggende net i Danmark.

 

Afgifter og gebyrer

Du bliver opkrævet en række afgifter og gebyrer på vegne af Energinet og Staten. Du kan se de enkelte poster på din elregning.

Se eksempel på en regning fra Gasel her.

Hvis du har spørgsmål til din elregning, så sidder medarbejderne i vores kundeservice klar på telefon 70 20 35 70.

Læs mere om elafgiften

 

Du kan påvirke din elregning gennem valg af energiselskab

Den eneste post på din elregning, du selv kan påvirke er antallet af forbrugte kWh samt prisen på din el og eventuelle abonnement. Antallet af forbrugte kWh kan du nedbringe gennem forskellige energiforbedringer og energisparetips

Overvejer du at skifte elleverandør, er det vigtigt at sammenligne både kWh-prisen og abonnementsprisen med det, du betaler i dag.

 

Månedsafregning på el

Hos Gasel er du månedsafregnet. Du modtager din elregning hver måned på dit faktiske forbrug i midten af den efterfølgende måned. Betalingsfristen vil være den første hverdag i den efterfølgende måned.

Din elregning for dit forbrug i januar måned vil du således modtage i februar – med betalingsfrist den 1. marts eller først kommende hverdag efter den 1. marts.