Strand Storebæltsbro

Det får du:

  • El til indkøbspris
  • Gennemskuelige priser
  • Grøn strøm fra vindmøller
  • Rabat på forlystelser og dyreparker
  • Følg dit elforbrug på vores app
  • Gode spareråd

FORSTÅ DIN ELREGNING

Måske har du svært ved at forstå din elregning og de mange forskellige poster, der optræder på denne? Så er du ikke alene.

Priserne på el er nemlig pålagt en række afgifter og gebyrer fra statens side samt forskellige udgifter til andre aktører end selve dit energiselskab. Rent faktisk er det kun omkring en femtedel af din samlede elregning, der udgør prisen på el. 

Det kan gøre det svært at gennemskue den reelle elpris som forbruger – og forstå hvilke poster på din elregning, der påvirkes ved et eventuelt skift af elleverandør.

 

Forstå din elregning samt de forskellige afgifter og gebyrer

Prisen for el udgør cirka 44 procent af det samlede beløb på din elregning, mens cirka 11 procent består af udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig via elnettet. Herunder bidrag til udbygning og vedligeholdelse af dette. 

De resterende 45 procent af dine udgifter til el består af afgifter til staten og Energinet samt moms.

For at forstå din elregning er det nødvendigt at dele de forskellige udgifter op i tre elementer.

 

 

Eludgifter

Udgifterne til selve strømmen består af antallet af kWh, du har forbrugt - samt et abonnement til din elleverandør. Som kunde hos Gasel udgør abonnementet 1 krone om dagen.

På elregningen står angivet en gennemsnitspris pr. 1 kWh. Den viser, hvad din samlede gennemsnitspris for 1 kWh har været i den periode, som din acontoregning eller opgørelse dækker. 

 

Transportudgifter

I forbindelse med din elregning betaler du også for transport af el på det fælles elnet. 

Udgifterne går til både det lokale netselskab og til det statsejede selskab Energinet.

 

Afgifter og gebyrer

Når du skal forstå din elregning, er det vigtigt du ved, at din regning er pålagt en række afgifter og gebyrer til staten og Energinet. Derudover er der også moms på el, og denne post hører også under dette punkt. 

Du kan se et eksempel på en regning fra Gasel her.

Er du kunde hos os og har du brug for hjælp til at forstå din elregning sidder medarbejderne i vores kundeservice klar på telefon 7020 3570.

 

Du kan påvirke din elregning gennem valg af energiselskab

Den eneste post på din elregning, du selv kan påvirke, er antallet af forbrugte kWh samt prisen på din el og eventuelle abonnement.

Antallet af forbrugte kWh kan du nedbringe gennem forskellige energiforbedringer og energisparetips

Prisen på el kan du påvirke ved at vælge elleverandør med omhu og beslutte dig for at købe el hos det energiselskab, der kan give dig den laveste samlede pris.